SFS 2018:1522 Förordning om ändring i förordningen (1975:518) om rikets indelning i verksamhetsområden för hyresnämnd och arrendenämnd m.m.

SFS2018-1522.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.