SFS 2018:1532 Förordning om ändring i förordningen (1999:1177) om statsbidrag till idrottsverksamhet

SFS2018-1532.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (1999:1177) om statsbidrag till

idrottsverksamhet

Utfärdad den 30 augusti 2018

Regeringen föreskriver att det i förordningen (1999:1177) om statsbidrag till
idrottsverksamhet ska införas en ny paragraf, 6 a §, och närmast före 6 a §
en ny rubrik av följande lydelse.

Behandling av personnummer
6 a §
Personnummer får behandlas för prövning och kontroll av stats-
bidrag enligt denna förordning.

Denna förordning träder i kraft den 1 november 2018.

På regeringens vägnar

ANNIKA STRANDH�LL

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

SFS

2018:1532

Publicerad
den

4 september 2018