SFS 2018:1534 Förordning om ändring i förordningen (1999:974) om statsbidrag till trossamfund

SFS2018-1534.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (1999:974) om statsbidrag till

trossamfund

Utfärdad den 30 augusti 2018

Regeringen föreskriver att 12 § förordningen (1999:974) om statsbidrag till
trossamfund ska ha följande lydelse.

12 §1 Projektbidrag får lämnas till församlingar som behöver bidraget för att
kunna hålla lokaler för religiös verksamhet (lokalbidrag).

Lokalbidrag får lämnas för att
1. skaffa lokaler genom nybyggnad eller köp,
2. bygga om eller rusta upp församlingens lokaler, och
3. anpassa församlingens lokaler för personer med funktionsnedsättning.
Lokalbidrag får inte lämnas för lokaler som statsbidrag betalas för enligt

förordningen (2016:1367) om statsbidrag till allmänna samlingslokaler.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2018.
2. �ldre föreskrifter gäller fortfarande för ansökningar om statsbidrag

som lämnats in före ikraftträdandet. Handläggningen av dessa ansökningar
ska slutföras av Myndigheten för stöd till trossamfund.

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Helena Swenzén
(Kulturdepartementet)

1 Senaste lydelse 2016:356.

SFS

2018:1534

Publicerad
den

4 september 2018