SFS 2018:1535 Förordning om ändring i förordningen (2007:824) med instruktion för Kammarkollegiet

SFS2018-1535.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2007:824) med instruktion

för Kammarkollegiet

Utfärdad den 30 augusti 2018

Regeringen föreskriver att det i förordningen (2007:824) med instruktion för
Kammarkollegiet ska införas en ny paragraf, 8 d §, av följande lydelse.

8 d § Myndigheten utför de uppgifter som följer av förordningen (2018:

1533)

om statsbidrag för säkerhetshöjande åtgärder till organisationer inom det
civila samhället.

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2018.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Magnus Bengtson
(Finansdepartementet)

SFS

2018:1535

Publicerad
den

4 september 2018