SFS 2018:1536 Förordning om ändring i förordningen (2016:709) om statsbidrag för fortbildning av lärare när det gäller svenska som andraspråk och kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare

SFS2018-1536.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.