SFS 2018:1537 Förordning om ändring i förordningen (2001:160) om statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskolan och fritidshemmet

SFS2018-1537.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.