SFS 2018:1538 Förordning om ändring i förordningen (2001:161) om statsbidrag för kvalitetssäkrande åtgärder inom förskolan, fritidshemmet och annan pedagogisk verksamhet till kommuner som tillämpar maxtaxa

SFS2018-1538.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.