SFS 2018:1540 Förordning om ändring i förordningen (2015:922) om automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton

SFS2018-1540.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2015:922) om automatiskt

utbyte av upplysningar om finansiella konton

Utfärdad den 30 augusti 2018

Regeringen föreskriver att bilagan till förordningen (2015:922) om auto-
matiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton ska ha följande
lydelse.

1. Denna förordning träder i kraft den 18 september 2018.
2. Förteckning B i den nya lydelsen tillämpas första gången på uppgifter

som avser kalenderåret 2017.

3. Förteckning A i den nya lydelsen tillämpas första gången på uppgifter

som avser kalenderåret 2018.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Claes Lundgren
(Finansdepartementet)

SFS

2018:1540

Publicerad
den

4 september 2018

background image

SFS

2018:1540

2

Bilaga1

A. Deltagande jurisdiktioner
Följande stater och jurisdiktioner är deltagande jurisdiktioner.

� Andorra
� Anguilla
� Antigua och Barbuda
� Argentina
� Aruba
� Australien
� Azerbajdzjan
� Bahamas
� Bahrain
� Barbados
� Belgien
� Belize
� Bermuda
� Bonaire, Sint Eustatius och Saba
� Brasilien
� Brittiska Jungfruöarna
� Bulgarien
� Caymanöarna
� Chile
� Colombia
� Cooköarna
� Costa Rica
� Curacao
� Cypern
� Danmark
� Estland
� Finland
� Frankrike
� Färöarna
� Förenade Arabemiraten
� Förenade kungariket
� Gibraltar
� Grekland
� Grenada
� Grönland
� Guernsey
� Hong Kong
� Indien
� Indonesien
� Irland
� Island
� Isle of Man
� Italien
� Japan
� Jersey
� Kanada
� Kina

1 Senaste lydelse 2017:954.

background image

SFS

2018:1540

3

� Kroatien
� Kuwait
� Lettland
� Libanon
� Liechtenstein
� Litauen
� Luxemburg
� Malaysia
� Malta
� Marshallöarna
� Mauritius
� Mexiko
� Monaco
� Montserrat
� Nauru
� Nederländerna
� Niue
� Norge
� Nya Zeeland
� Pakistan
� Panama
� Polen
� Portugal
� Rumänien
� Ryssland
� Saint Lucia
� Saint Kitts och Nevis
� Saint Vincent och Grenadinerna
� Samoa
� San Marino
� Saudiarabien
� Schweiz
� Seychellerna
� Singapore
� Slovakien
� Slovenien
� Spanien
� Sverige
� Sydafrika
� Sydkorea
� Tjeckien
� Turkiet
� Turks- och Caicosöarna
� Tyskland
� Ungern
� Uruguay
� �sterrike

B. Rapporteringspliktiga jurisdiktioner
Följande stater och jurisdiktioner är rapporteringspliktiga jurisdiktioner.

� Andorra
� Argentina
� Australien

background image

SFS

2018:1540

4

� Belgien
� Bonaire, Sint Eustatius och Saba
� Brasilien
� Bulgarien
� Chile
� Colombia
� Cypern
� Danmark
� Estland
� Finland
� Frankrike
� Färöarna
� Förenade kungariket
� Gibraltar
� Grekland
� Grönland
� Guernsey
� Indien
� Indonesien
� Irland
� Isle of Man
� Island
� Italien
� Japan
� Jersey
� Kanada
� Kina
� Kroatien
� Lettland
� Liechtenstein
� Litauen
� Luxemburg
� Malaysia
� Malta
� Mauritius
� Mexiko
� Monaco
� Nederländerna
� Norge
� Nya Zeeland
� Polen
� Portugal
� Rumänien
� Ryssland
� San Marino
� Saudiarabien
� Schweiz
� Seychellerna
� Singapore
� Slovakien
� Slovenien
� Spanien
� Sydafrika
� Sydkorea

background image

SFS

2018:1540

5

� Tjeckien
� Tyskland
� Ungern
� Uruguay
� �sterrike