SFS 2018:1541 Förordning om ändring i förordningen (1981:967) om skyldighet för domstol och Kronofogdemyndigheten att lämna underrättelser om vissa beslut av exekutiv betydelse

SFS2018-1541.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.