SFS 2018:1542 Förordning om ändring i livsmedelsförordningen (2006:813)

SFS2018-1542.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i livsmedelsförordningen (2006:813)

Utfärdad den 30 augusti 2018

Regeringen föreskriver att 6 b § livsmedelsförordningen (2006:813) ska
upphöra att gälla den 6 september 2018.

På regeringens vägnar

TOMAS ENEROTH

Maria Wetterling
(Näringsdepartementet)

SFS

2018:1542

Publicerad
den

5 september 2018