SFS 2018:1549 Förordning om prisbasbelopp och förhöjt prisbasbelopp för år 2019

SFS2018-1549.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.