SFS 2018:1549 Förordning om prisbasbelopp och förhöjt prisbasbelopp för år 2019

SFS2018-1549.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om prisbasbelopp och förhöjt prisbasbelopp för år 20191

Utfärdad den 6 september 2018

Regeringen föreskriver följande.

1 § Prisbasbeloppet och det förhöjda prisbasbeloppet enligt 2 kap. 6�8 §§
socialförsäkringsbalken ska vara 46 500 kronor respektive 47 400 kronor för
år 2019.

På regeringens vägnar

ANNIKA STRANDH�LL

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

1 Senaste förordning i ämnet 2017:865.

SFS

2018:1549

Publicerad
den

12 september 2018