SFS 2018:1550 Förordning om ändring i förordningen (2007:1175) med instruktion för Nationalmuseum

SFS2018-1550.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2007:1175) med instruktion

för Nationalmuseum

Utfärdad den 30 augusti 2018

Regeringen föreskriver att 2 § förordningen (2007:1175) med instruktion för
Nationalmuseum1 ska ha följande lydelse.

2 § Myndighetens ansvars- och samlingsområde omfattar äldre måleri,
skulptur, teckning och grafik, företrädesvis från tiden före år 1900, samt
porträtt, konsthantverk, form och design från äldre tid till nutid.

Denna förordning träder i kraft den 15 oktober 2018.

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Helena Swenzén
(Kulturdepartementet)

1 Senaste lydelse av förordningens rubrik 2017:383.

SFS

2018:1550

Publicerad
den

12 september 2018