SFS 2018:1551 Förordning om ändring i förordningen (2004:484) om Allmänna arvsfonden

SFS2018-1551.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2004:484) om Allmänna

arvsfonden

Utfärdad den 6 september 2018

Regeringen föreskriver att 2 § förordningen (2004:484) om Allmänna arvs-
fonden ska ha följande lydelse.

2 §1 Myndigheten leds av en nämnd.

Nämnden består av en ordförande, en vice ordförande och högst sju andra

ledamöter. Ledamöterna utses för högst två år med möjlighet till nytt
förordnande.

Denna förordning träder i kraft den 15 oktober 2018.

På regeringens vägnar

ANNIKA STRANDH�LL

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

1 Senaste lydelse 2007:1133.

SFS

2018:1551

Publicerad
den

12 september 2018