SFS 2018:1560 Förordning om ändring i förordningen (2001:651) om vägtrafikdefinitioner

SFS2018-1560.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2001:651) om

vägtrafikdefinitioner

Utfärdad den 30 augusti 2018

Regeringen föreskriver att 2 § förordningen (2001:651) om vägtrafik-
definitioner ska ha följande lydelse.

2 §1 Definitionerna nedan är avsedda att användas i andra författningar i
den utsträckning som föreskrivs i dessa.

Beteckning

Betydelse

Cykelfält

Ett särskilt körfält som genom väg-
markering anvisats för cyklande
och förare av moped klass II.

Cykelpassage

En del av en väg som är avsedd att
användas av cyklande eller förare
av moped klass II för att korsa en
körbana eller en cykelbana och som
anges med vägmarkering.

En cykelpassage är bevakad om

trafiken regleras med trafiksignaler
eller av en polisman och i annat
fall obevakad.

Cykelöverfart

En del av en väg som enligt en
lokal trafikföreskrift är avsedd att
användas av cyklande eller förare
av moped klass II för att korsa en
körbana eller en cykelbana och
som anges med vägmarkering och
vägmärke.

Vid en cykelöverfart ska trafik-

miljön vara utformad så att det
säkras att fordon inte förs med
högre hastighet än 30 kilometer i
timmen.

1 Senaste lydelse 2017:922.

SFS

2018:1560

Publicerad
den

18 september 2018

background image

2

SFS

2018:1560

Denna förordning träder i kraft den 15 oktober 2018.

På regeringens vägnar

TOMAS ENEROTH

Jonas Ragell
(Näringsdepartementet)