SFS 2018:1580 Förordning om uppräkningsfaktorer vid beräkning av preliminära kommunalskattemedel för 2019

SFS2018-1580.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om uppräkningsfaktorer vid beräkning av preliminära

kommunalskattemedel för 2019

Utfärdad den 27 september 2018

Regeringen föreskriver följande.

1 § Följande uppräkningsfaktorer ska användas vid beräkning av preli-
minära kommunalskattemedel för 2019 enligt 4 § lagen (1965:269) med
särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av
skatt, m.m.

Inkomstår

Uppräkningsfaktor

2018

1,040

2019

1,039

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2019.
2. Förordningen upphör att gälla vid utgången av 2019.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Magnus Bengtson
(Finansdepartementet)

SFS

2018:1580

Publicerad
den

2 oktober 2018