SFS 2018:1582 Förordning om ändring i förordningen (2007:1119) med instruktion för Affärsverket svenska kraftnät

SFS2018-1582.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.