SFS 2018:1592 Förordning om ändring i förordningen (2016:40) om fördelning av anvisningar till kommuner

SFS2018-1592.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2016:40) om fördelning av

anvisningar till kommuner

Utfärdad den 18 oktober 2018

Regeringen föreskriver att 2 och 3 §§ och bilagan till förordningen (2016:40)
om fördelning av anvisningar till kommuner ska ha följande lydelse.

2 §1 Antalet nyanlända som ska omfattas av anvisningar till kommuner ska
vara 9 000 för 2019.

3 §2 De länstal som avses i 4 § förordningen (2016:39) om mottagande av
vissa nyanlända invandrare för bosättning ska för 2019 vara de som anges i
bilagan till denna förordning.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2019.

På regeringens vägnar

YLVA JOHANSSON

Susanne Södersten
(Arbetsmarknadsdepartementet)

1 Senaste lydelse 2017:913.

2 Senaste lydelse 2017:913.

SFS

2018:1592

Publicerad
den

23 oktober 2018

background image

2

SFS

2018:1592

Bilaga3

Förteckning över länstal 2019

Län

Länstal

Stockholms län

2 959

Uppsala län

408

Södermanlands län

141

�stergötlands län

366

Jönköpings län

244

Kronobergs län

59

Kalmar län

96

Gotlands län

75

Blekinge län

44

Skåne län

1 032

Hallands län

354

Västra Götalands län

1 511

Värmlands län

242

�rebro län

191

Västmanlands län

113

Dalarnas län

231

Gävleborgs län

115

Västernorrlands län

129

Jämtlands län

85

Västerbottens län

320

Norrbottens län

285

3 Senaste lydelse 2017:913.