SFS 2018:1593 Förordning om ändring i förordningen (2008:193) om statligt tandvårdsstöd

SFS2018-1593.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2008:193) om statligt

tandvårdsstöd

Utfärdad den 18 oktober 2018

Regeringen föreskriver att 4 § förordningen (2008:193) om statligt tand-
vårdsstöd ska ha följande lydelse.

4 §1 Allmänt tandvårdsbidrag lämnas med 300 kronor om året.

För patienter som fyller lägst 24 år och högst 29 år eller lägst 65 år under

det år som tandvårdsbidraget tidigast kan användas, lämnas bidrag med
600 kronor om året.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2019.

På regeringens vägnar

ANNIKA STRANDH�LL

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

1 Senaste lydelse 2018:106.

SFS

2018:1593

Publicerad
den

23 oktober 2018