SFS 2018:1595 Förordning om upphävande av kungörelsen (1967:558) om tillämpning av svensk standard inom viss byggnadsverksamhet

SFS2018-1595.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.