SFS 2018:1595 Förordning om upphävande av kungörelsen (1967:558) om tillämpning av svensk standard inom viss byggnadsverksamhet

SFS2018-1595.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om upphävande av kungörelsen (1967:558) om

tillämpning av svensk standard inom viss

byggnadsverksamhet

Utfärdad den 18 oktober 2018

Regeringen föreskriver att kungörelsen (1967:558) om tillämpning av
svensk standard inom viss byggnadsverksamhet ska upphöra att gälla vid
utgången av 2018.

På regeringens vägnar

PETER ERIKSSON

Magnus Corell
(Näringsdepartementet)

SFS

2018:1595

Publicerad
den

25 oktober 2018