SFS 2018:1596 Förordning om upphävande av förordningen (1980:1068) om ändrade bestämmelser i fråga om räntebidrag för energisparlån

SFS2018-1596.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om upphävande av förordningen (1980:1068) om ändrade

bestämmelser i fråga om räntebidrag för energisparlån

Utfärdad den 18 oktober 2018

Regeringen föreskriver att förordningen (1980:1068) om ändrade bestämmel-
ser i fråga om räntebidrag för energisparlån ska upphöra att gälla vid utgången
av 2018.

På regeringens vägnar

IBRAHIM BAYLAN

Egon Abresparr
(Miljö- och energidepartementet)

SFS

2018:1596

Publicerad
den

25 oktober 2018