SFS 2018:1597 Förordning om upphävande av förordningen (1983:687) om återbetalning av lån för anskaffning av studentkårlokaler m.m.

SFS2018-1597.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.