SFS 2018:1597 Förordning om upphävande av förordningen (1983:687) om återbetalning av lån för anskaffning av studentkårlokaler m.m.

SFS2018-1597.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om upphävande av förordningen (1983:687) om

återbetalning av lån för anskaffning av studentkårlokaler

m.m.

Utfärdad den 18 oktober 2018

Regeringen föreskriver att förordningen (1983:687) om återbetalning av lån
för anskaffning av studentkårlokaler m.m. ska upphöra att gälla vid
utgången av 2018.

På regeringens vägnar

GUSTAV FRIDOLIN

Eva Lenberg
(Utbildningsdepartementet)

SFS

2018:1597

Publicerad
den

25 oktober 2018