SFS 2018:1598 Förordning om upphävande av förordningen (1990:916) om vissa lån till forskningsinriktat experimentbyggande

SFS2018-1598.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om upphävande av förordningen (1990:916) om vissa lån

till forskningsinriktat experimentbyggande

Utfärdad den 18 oktober 2018

Regeringen föreskriver att förordningen (1990:916) om vissa lån till forsk-
ningsinriktat experimentbyggande ska upphöra att gälla vid utgången av 2018.

På regeringens vägnar

PETER ERIKSSON

Magnus Corell
(Näringsdepartementet)

SFS

2018:1598

Publicerad
den

25 oktober 2018