SFS 2018:1599 Förordning om upphävande av förordningen (2003:506) om investeringsstimulans för byggande av mindre hyresbostäder och studentbostäder

SFS2018-1599.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om upphävande av förordningen (2003:506) om

investeringsstimulans för byggande av mindre

hyresbostäder och studentbostäder

Utfärdad den 18 oktober 2018

Regeringen föreskriver att förordningen (2003:506) om investeringsstimulans
för byggande av mindre hyresbostäder och studentbostäder ska upphöra att
gälla.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2019.
2. Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande för investerings-

stimulans som har beslutats enligt förordningen.

På regeringens vägnar

PETER ERIKSSON

Magnus Corell
(Näringsdepartementet)

SFS

2018:1599

Publicerad
den

25 oktober 2018