SFS 2018:1602 Förordning om upphävande av förordningen (2012:824) om stöd till inventering av mark för byggande av studentbostäder

SFS2018-1602.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om upphävande av förordningen (2012:824) om stöd till

inventering av mark för byggande av studentbostäder

Utfärdad den 18 oktober 2018

Regeringen föreskriver att förordningen (2012:824) om stöd till inventering
av mark för byggande av studentbostäder ska upphöra att gälla.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2019.
2. Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande för stöd som har be-

slutats enligt förordningen.

På regeringens vägnar

PETER ERIKSSON

Magnus Corell
(Näringsdepartementet)

SFS

2018:1602

Publicerad
den

25 oktober 2018