SFS 2018:1604 Förordning om upphävande av föreskrift (2002:3) om garantiavgift enligt förordningen (1993:1591) om statlig kreditgaranti för lån för omfördelning av ränteutgifter på lån till bostäder

SFS2018-1604.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om upphävande av föreskrift (2002:3) om garantiavgift

enligt förordningen (1993:1591) om statlig kreditgaranti

för lån för omfördelning av ränteutgifter på lån till

bostäder

Utfärdad den 18 oktober 2018

Regeringen föreskriver att föreskrift (2002:3) om garantiavgift enligt förord-
ningen (1993:1591) om statlig kreditgaranti för lån för omfördelning av ränte-
utgifter på lån till bostäder ska upphöra att gälla vid utgången av 2018.

På regeringens vägnar

PETER ERIKSSON

Magnus Corell
(Näringsdepartementet)

SFS

2018:1604

Publicerad
den

25 oktober 2018