SFS 2018:1605 Förordning om ändring i förordningen (1981:340) om avgift för administration av statliga bostadslån m.m.

SFS2018-1605.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (1981:340) om avgift för

administration av statliga bostadslån m.m.

Utfärdad den 18 oktober 2018

Regeringen föreskriver att 9 § förordningen (1981:340) om avgift för admi-
nistration av statliga bostadslån m.m. ska ha följande lydelse.

9 §1 Boverket får meddela föreskrifter om verkställigheten av denna förord-
ning.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2019.

På regeringens vägnar

PETER ERIKSSON

Magnus Corell
(Näringsdepartementet)

1 Senaste lydelse 1989:872.

SFS

2018:1605

Publicerad
den

25 oktober 2018