SFS 2018:1606 Förordning om upphävande av förordningen (2001:531) om statligt investeringsbidrag för byggande av bostäder som upplåts med hyresrätt i områden med bostadsbrist

SFS2018-1606.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om upphävande av förordningen (2001:531) om statligt

investeringsbidrag för byggande av bostäder som upplåts

med hyresrätt i områden med bostadsbrist

Utfärdad den 18 oktober 2018

Regeringen föreskriver att förordningen (2001:531) om statligt investerings-
bidrag för byggande av bostäder som upplåts med hyresrätt i områden med
bostadsbrist1 ska upphöra att gälla.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2019.
2. Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande för bidrag som har

beslutats enligt förordningen.

På regeringens vägnar

PETER ERIKSSON

Magnus Corell
(Näringsdepartementet)

1 Senaste lydelse av förordningens rubrik 2003:507.

SFS

2018:1606

Publicerad
den

25 oktober 2018