SFS 2018:1607 Förordning om ändring i förordningen (1982:270) om allmänna flaggdagar

SFS2018-1607.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (1982:270) om allmänna

flaggdagar

Utfärdad den 18 oktober 2018

Regeringen föreskriver att 1 § förordningen (1982:270) om allmänna
flaggdagar ska ha följande lydelse.

1 §1 Allmänna flaggdagar är

– nyårsdagen,
– den 28 januari; Konungens namnsdag,
– den 12 mars; Kronprinsessans namnsdag,
– påskdagen,
– den 29 maj; veterandagen,
– den 30 april; Konungens födelsedag
– den 1 maj,
– pingstdagen,
– den 6 juni; Sveriges nationaldag och svenska flaggans dag
– midsommardagen,
– den 14 juli; Kronprinsessans födelsedag,
– den 8 augusti; Drottningens namnsdag,
– dag för val i hela riket till riksdagen,
– den 24 oktober; FN-dagen,
– den 6 november; Gustav Adolfsdagen,
– den 10 december; Nobeldagen,
– den 17 december; minnesdag för demokratins genombrott,
– den 23 december; Drottningens födelsedag,
– juldagen.

Denna förordning träder i kraft den 1 december 2018.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Mathias Säfsten
(Justitiedepartementet)

1 Senaste lydelse 2017:441.

SFS 2018:

1607

Publicerad
den

26 oktober 2018