SFS 2018:1608 Förordning om ändring i förordningen (1982:270) om allmänna flaggdagar

SFS2018-1608.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (1982:270) om allmänna

flaggdagar

Utfärdad den 18 oktober 2018

Regeringen föreskriver att 1 § förordningen (1982:270) om allmänna
flaggdagar ska ha följande lydelse.

1 §1 Allmänna flaggdagar är

� nyårsdagen,
� den 28 januari; Konungens namnsdag,
� den 12 mars; Kronprinsessans namnsdag,
� påskdagen,
� den 29 maj; veterandagen,
� den 30 april; Konungens födelsedag
� den 1 maj,
� pingstdagen,
� den 6 juni; Sveriges nationaldag och svenska flaggans dag
� midsommardagen,
� den 14 juli; Kronprinsessans födelsedag,
� den 8 augusti; Drottningens namnsdag,
� dag för val i hela riket till riksdagen,
� den 24 oktober; FN-dagen,
� den 6 november; Gustav Adolfsdagen,
� den 10 december; Nobeldagen,
� den 23 december; Drottningens födelsedag,
� juldagen.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2019.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Mathias Säfsten
(Justitiedepartementet)

1 Senaste lydelse 2018:1607.

SFS 2018:

1608

Publicerad
den

26 oktober 2018