SFS 2018:1632 Förordning om ändring i förordningen (2009:1237) om timkostnadsnorm inom rättshjälpsområdet

SFS2018-1632.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2009:1237) om

timkostnadsnorm inom rättshjälpsområdet

Utfärdad den 8 november 2018

Regeringen föreskriver att 2 § förordningen (2009:1237) om timkostnads-
norm inom rättshjälpsområdet ska ha följande lydelse.

2 §1 Timkostnadsnormen för den som är godkänd för F-skatt är 1 380 kronor
exklusive mervärdesskatt.

Timkostnadsnormen för den som inte är godkänd för F-skatt är 1 050 kronor

exklusive mervärdesskatt.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2019.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Anneli Skoglund
(Justitiedepartementet)

1 Senaste lydelse 2017:999.

SFS

2018:1632

Publicerad
den

13 november 2018