SFS 2018:1635 Förordning om fastställande av omräknat belopp för naturgrusskatt för år 2019

SFS2018-1635.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om fastställande av omräknat belopp för naturgrusskatt

för år 2019

Utfärdad den 8 november 2018

Regeringen föreskriver följande.

1 § Regeringen fastställer enligt 3 § lagen (1995:1667) om skatt på naturgrus
att skatt ska tas ut med 16 kronor per ton naturgrus för kalenderåret 2019.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Jan Larsson
(Finansdepartementet)

SFS

2018:1635

Publicerad
den

14 november 2018