SFS 2018:1635 Förordning om fastställande av omräknat belopp för naturgrusskatt för år 2019

SFS2018-1635.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:28px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:21px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:19px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:19px;font-family:AGKMKD+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:14px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft17{font-size:14px;font-family:VEVDSN+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft18{font-size:17px;line-height:20px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;line-height:18px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1129px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft10">1 </p> <p style="position:absolute;top:155px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling </b></p> <p style="position:absolute;top:222px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>F�rordning </b></p> <p style="position:absolute;top:245px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>om fastst�llande av omr�knat belopp f�r naturgrusskatt </b></p> <p style="position:absolute;top:268px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>f�r �r 2019 </b></p> <p style="position:absolute;top:307px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Utf�rdad den 8 november 2018 </p> <p style="position:absolute;top:348px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Regeringen f�reskriver f�ljande. </p> <p style="position:absolute;top:409px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>1 �</b> Regeringen fastst�ller enligt 3 � lagen (1995:1667) om skatt p� naturgrus <br/>att skatt ska tas ut med 16 kronor per ton naturgrus f�r kalender�ret 2019. </p> <p style="position:absolute;top:470px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:511px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">MAGDALENA ANDERSSON </p> <p style="position:absolute;top:532px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft18">Jan Larsson <br/>(Finansdepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:224px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>SFS</b></p> <p style="position:absolute;top:221px;left:683px;white-space:nowrap" class="ft15"><b> 2018:1635 </b></p> <p style="position:absolute;top:247px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft19">Publicerad <br/>den</p> <p style="position:absolute;top:263px;left:671px;white-space:nowrap" class="ft17"> 14 november 2018 </p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning

om fastst�llande av omr�knat belopp f�r naturgrusskatt

f�r �r 2019

Utf�rdad den 8 november 2018

Regeringen f�reskriver f�ljande.

1 � Regeringen fastst�ller enligt 3 � lagen (1995:1667) om skatt p� naturgrus
att skatt ska tas ut med 16 kronor per ton naturgrus f�r kalender�ret 2019.

P� regeringens v�gnar

MAGDALENA ANDERSSON

Jan Larsson
(Finansdepartementet)

SFS

2018:1635

Publicerad
den

14 november 2018

;