SFS 2018:1636 Förordning om fastställande av omräknat belopp för avfallsskatt för år 2019

SFS2018-1636.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om fastställande av omräknat belopp för avfallsskatt för

år 2019

Utfärdad den 8 november 2018

Regeringen föreskriver följande.

1 § Regeringen fastställer enligt 4 § lagen (1999:673) om skatt på avfall att
avfallsskatt ska betalas med 520 kronor per ton avfall för kalenderåret 2019.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Jan Larsson
(Finansdepartementet)

SFS

2018:1636

Publicerad
den

14 november 2018