SFS 2018:1637 Förordning om fastställande av omräknade belopp för skatt på kemikalier i viss elektronik för år 2019

SFS2018-1637.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om fastställande av omräknade belopp för skatt på

kemikalier i viss elektronik för år 2019

Utfärdad den 8 november 2018

Regeringen föreskriver följande.

1 § Regeringen fastställer enligt 3 a § lagen (2016:1067) om skatt på
kemikalier i viss elektronik att skatt ska betalas med följande belopp för
kalenderåret 2019:

1. skatt på skattepliktig vara som avses i 3 § andra stycket samma lag ska

betalas med 8 kronor per kilogram av den skattepliktiga varans nettovikt,

2. skatt på skattepliktigt vara som avses i 3 § tredje stycket samma lag ska

betalas med 122 kronor per kilogram av den skattepliktiga varans nettovikt.

2 § Skatt ska inte betalas med högre belopp än 327 kronor per skattepliktig
vara.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Jan Larsson
(Finansdepartementet)

SFS

2018:1637

Publicerad
den

14 november 2018