SFS 2018:1639 Förordning om fastställande av omräknade belopp för tobaksskatt för år 2019

SFS2018-1639.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om fastställande av omräknade belopp för tobaksskatt för

år 20191

Utfärdad den 8 november 2018

Regeringen föreskriver följande.

1 § Regeringen fastställer enligt 42 § lagen (1994:1563) om tobaksskatt
att skatt på tobak ska tas ut med följande belopp för kalenderåret 2019:

1. skatt på cigaretter tas ut med 1 krona och 58 öre per styck,
2. skatt på cigarrer och cigariller tas ut med 1 krona och 39 öre per styck,
3. skatt på röktobak tas ut med 1 922 kronor per kilogram,
4. skatt på snus tas ut med 451 kronor per kilogram,
5. skatt på tuggtobak tas ut med 497 kronor per kilogram.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Jan Larsson
(Finansdepartementet)

1 Senaste förordning i ämnet 2017:1022.

SFS

2018:1639

Publicerad
den

14 november 2018

;