SFS 2018:1641 Förordning om fastställande av omräknade belopp för flygskatt för år 2019

SFS2018-1641.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om fastställande av omräknade belopp för flygskatt för år

2019

Utfärdad den 8 november 2018

Regeringen föreskriver följande.

1 § Regeringen fastställer enligt 8 § lag (2017:1200) om skatt på flygresor
att flygskatt ska betalas med följande belopp för kalenderåret 2019:

� 61 kronor per passagerare som reser till en slutdestination i ett land som

anges i bilaga 1 till samma lag,

� 255 kronor per passagerare som reser till en slutdestination i ett land

som anges i bilaga 2 till samma lag,

� 408 kronor per passagerare som reser till en annan slutdestination.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Marc Gren
(Finansdepartementet)

SFS

2018:1641

Publicerad
den

16 november 2018