SFS 2018:1647 Förordning om inkomstbasbelopp för år 2019

SFS2018-1647.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om inkomstbasbelopp för år 20191

Utfärdad den 15 november 2018

Regeringen föreskriver följande.

1 § Inkomstbasbeloppet enligt 58 kap. 26 och 27 §§ socialförsäkrings-
balken ska vara 64 400 kronor för år 2019.

På regeringens vägnar

ANNIKA STRANDH�LL

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

1 Senaste förordning i ämnet 2017:1069.

SFS

2018:1647

Publicerad
den

20 november 2018