SFS 2018:1648 Förordning om inkomstindex för år 2019

SFS2018-1648.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om inkomstindex för år 20191

Utfärdad den 15 november 2018

Regeringen föreskriver följande.

1 § Inkomstindexet enligt 58 kap. 10�12 §§ socialförsäkringsbalken ska
vara 175,96 för år 2019.

På regeringens vägnar

ANNIKA STRANDH�LL

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

1 Senaste förordning i ämnet 2017:1070.

SFS

2018:1648

Publicerad
den

20 november 2018