SFS 2018:1649 Förordning om balanstal för år 2019

SFS2018-1649.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om balanstal för år 20191

Utfärdad den 15 november 2018

Regeringen föreskriver följande.

1 § Balanstalet enligt 58 kap. 14�20 §§ socialförsäkringsbalken ska vara
1,0347 för år 2019.

På regeringens vägnar

ANNIKA STRANDH�LL

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

1 Senaste förordning i ämnet 2017:1071.

SFS

2018:1649

Publicerad
den

20 november 2018