SFS 2018:1650 Förordning om fastställande av andelar för fördelning av ålderspensionsavgifter och statliga ålderspensionsavgifter under år 2019

SFS2018-1650.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om fastställande av andelar för fördelning av

ålderspensionsavgifter och statliga ålderspensionsavgifter

under år 20191

Utfärdad den 15 november 2018

Regeringen föreskriver följande.

1 § Fördelningen av ålderspensionsavgifter enligt 6 § lagen (2000:981)
om fördelning av socialavgifter ska under år 2019 göras på så sätt att
10,3 procent förs till staten, 20,5 procent förs till Riksgäldskontoret för till-
fällig förvaltning och återstoden förs efter avstämning till Första–Fjärde AP-
fonderna.

2 § Fördelningen av statliga ålderspensionsavgifter enligt 8 § lagen
(1998:676) om statlig ålderspensionsavgift ska under år 2019 göras på så
sätt att 14,8 procent förs till Riksgäldskontoret för tillfällig förvaltning och
återstoden förs efter avstämning till Första–Fjärde AP-fonderna.

På regeringens vägnar

ANNIKA STRANDHÄLL

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

1 Senaste förordning i ämnet 2017:1072.

SFS

2018:1650

Publicerad
den

20 november 2018

;