SFS 2018:1683 Lag om ändring i lagen (2006:595) om europakooperativ

SFS2018-1683.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:28px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:21px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:11px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft14{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:9px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft16{font-size:13px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft17{font-size:19px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;font-family:YRZZPS+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft110{font-size:14px;font-family:DTOIHI+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft111{font-size:17px;line-height:20px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft112{font-size:17px;line-height:28px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft113{font-size:14px;line-height:18px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1129px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft10">1 </p> <p style="position:absolute;top:155px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling </b></p> <p style="position:absolute;top:222px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>Lag </b></p> <p style="position:absolute;top:246px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>om �ndring i lagen (2006:595) om europakooperativ </b></p> <p style="position:absolute;top:284px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Utf�rdad den 15 november 2018 </p> <p style="position:absolute;top:325px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft111">Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att 3 och 40 �� och rubriken n�rmast <br/>f�re 3 � lagen (2006:595) om europakooperativ ska ha f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:406px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft111"><b>F�retagsnamn <br/>3 �</b> Ett europakooperativs f�retagsnamn ska inneh�lla beteckningen SCE. <br/>F�retagsnamnet ska tydligt skilja sig fr�n andra �nnu best�ende f�retags-<br/>namn som �r inf�rda i det register som avses i 10 �. </p> <p style="position:absolute;top:516px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft111"><b>40 �</b>2 Bolagsverkets beslut att skriva av en anm�lan om registrering eller att <br/>v�gra registrering f�r �verklagas till allm�n f�rvaltningsdomstol. Detsamma <br/>g�ller verkets beslut i ett tillst�nds�rende enligt 16 �, verkets beslut om att <br/>v�gra utf�rda ett intyg enligt 8 eller 20 � samt verkets beslut enligt 36 eller <br/>39 �. Ett beslut av Bolagsverket att v�gra registrering av ett f�retagsnamn <br/>�verklagas dock till Patent- och marknadsdomstolen. Ett �verklagande ska <br/>ha kommit in inom tv� m�nader fr�n dagen f�r beslutet. </p> <p style="position:absolute;top:659px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Finansinspektionens beslut i ett �rende enligt 6 eller 13 � och Skatte-</p> <p style="position:absolute;top:679px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft111">verkets beslut om hinder mot flyttning av s�te enligt 16 a � f�r �verklagas till <br/>allm�n f�rvaltningsdomstol. </p> <p style="position:absolute;top:720px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Pr�vningstillst�nd kr�vs vid �verklagande till kammarr�tten. </p> <p style="position:absolute;top:765px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2019. </p> <p style="position:absolute;top:803px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:844px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">HEL�NE FRITZON </p> <p style="position:absolute;top:864px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft111">Magnus Hermansson <br/>(Justitiedepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:1130px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft15">1 Prop. 2017/18:267, bet. 2018/19:NU5, rskr. 2018/19:14. </p> <p style="position:absolute;top:1142px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft15">2 Senaste lydelse 2016:222. </p> <p style="position:absolute;top:224px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>SFS</b></p> <p style="position:absolute;top:221px;left:683px;white-space:nowrap" class="ft18"><b> 2018:1683 </b></p> <p style="position:absolute;top:247px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft113">Publicerad <br/>den</p> <p style="position:absolute;top:263px;left:671px;white-space:nowrap" class="ft110"> 20 november 2018 </p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag

om �ndring i lagen (2006:595) om europakooperativ

Utf�rdad den 15 november 2018

Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att 3 och 40 �� och rubriken n�rmast
f�re 3 � lagen (2006:595) om europakooperativ ska ha f�ljande lydelse.

F�retagsnamn
3 �
Ett europakooperativs f�retagsnamn ska inneh�lla beteckningen SCE.
F�retagsnamnet ska tydligt skilja sig fr�n andra �nnu best�ende f�retags-
namn som �r inf�rda i det register som avses i 10 �.

40 �2 Bolagsverkets beslut att skriva av en anm�lan om registrering eller att
v�gra registrering f�r �verklagas till allm�n f�rvaltningsdomstol. Detsamma
g�ller verkets beslut i ett tillst�nds�rende enligt 16 �, verkets beslut om att
v�gra utf�rda ett intyg enligt 8 eller 20 � samt verkets beslut enligt 36 eller
39 �. Ett beslut av Bolagsverket att v�gra registrering av ett f�retagsnamn
�verklagas dock till Patent- och marknadsdomstolen. Ett �verklagande ska
ha kommit in inom tv� m�nader fr�n dagen f�r beslutet.

Finansinspektionens beslut i ett �rende enligt 6 eller 13 � och Skatte-

verkets beslut om hinder mot flyttning av s�te enligt 16 a � f�r �verklagas till
allm�n f�rvaltningsdomstol.

Pr�vningstillst�nd kr�vs vid �verklagande till kammarr�tten.

Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2019.

P� regeringens v�gnar

HEL�NE FRITZON

Magnus Hermansson
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2017/18:267, bet. 2018/19:NU5, rskr. 2018/19:14.

2 Senaste lydelse 2016:222.

SFS

2018:1683

Publicerad
den

20 november 2018

;