SFS 2018:1686 Lag om ändring i lagen (2010:566) om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen

SFS2018-1686.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:28px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:21px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:11px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft14{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:9px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft16{font-size:13px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft17{font-size:19px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;font-family:ZWPFGA+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft110{font-size:14px;font-family:EYEOYQ+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft111{font-size:17px;line-height:20px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft112{font-size:14px;line-height:18px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1129px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft10">1 </p> <p style="position:absolute;top:155px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling </b></p> <p style="position:absolute;top:222px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>Lag </b></p> <p style="position:absolute;top:245px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>om �ndring i lagen (2010:566) om vidareutnyttjande av </b></p> <p style="position:absolute;top:268px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>handlingar fr�n den offentliga f�rvaltningen </b></p> <p style="position:absolute;top:307px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Utf�rdad den 15 november 2018 </p> <p style="position:absolute;top:348px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft111">Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att 4 � lagen (2010:566) om vidare-<br/>utnyttjande av handlingar fr�n den offentliga f�rvaltningen ska ha f�ljande <br/>lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:450px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft111"><b>4 �</b>2 Lagen p�verkar inte ut�vandet av s�dan ensamr�tt som f�ljer av <br/>patentlagen (1967:837), m�nsterskyddslagen (1970:485), lagen (1992:1685) <br/>om skydd f�r kretsm�nster f�r halvledarprodukter, v�xtf�r�dlarr�ttslagen <br/>(1997:306), varum�rkeslagen (2010:1877) eller lagen (2018:1653) om f�re-<br/>tagsnamn. </p> <p style="position:absolute;top:577px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2019. </p> <p style="position:absolute;top:618px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:658px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">ARDALAN SHEKARABI </p> <p style="position:absolute;top:679px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft111">Magnus Bengtson <br/>(Finansdepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:1130px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft15">1 Prop. 2017/18:267, bet. 2018/19:NU5, rskr. 2018/19:14. </p> <p style="position:absolute;top:1142px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft15">2 Senaste lydelse 2015:289. </p> <p style="position:absolute;top:224px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>SFS</b></p> <p style="position:absolute;top:221px;left:683px;white-space:nowrap" class="ft18"><b> 2018:1686 </b></p> <p style="position:absolute;top:247px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft112">Publicerad <br/>den</p> <p style="position:absolute;top:263px;left:671px;white-space:nowrap" class="ft110"> 20 november 2018 </p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag

om �ndring i lagen (2010:566) om vidareutnyttjande av

handlingar fr�n den offentliga f�rvaltningen

Utf�rdad den 15 november 2018

Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att 4 � lagen (2010:566) om vidare-
utnyttjande av handlingar fr�n den offentliga f�rvaltningen ska ha f�ljande
lydelse.

4 �2 Lagen p�verkar inte ut�vandet av s�dan ensamr�tt som f�ljer av
patentlagen (1967:837), m�nsterskyddslagen (1970:485), lagen (1992:1685)
om skydd f�r kretsm�nster f�r halvledarprodukter, v�xtf�r�dlarr�ttslagen
(1997:306), varum�rkeslagen (2010:1877) eller lagen (2018:1653) om f�re-
tagsnamn.

Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2019.

P� regeringens v�gnar

ARDALAN SHEKARABI

Magnus Bengtson
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2017/18:267, bet. 2018/19:NU5, rskr. 2018/19:14.

2 Senaste lydelse 2015:289.

SFS

2018:1686

Publicerad
den

20 november 2018

;