SFS 2018:1690 Lag om ändring i lagen (2015:602) om överlämnande av allmänna handlingar för förvaring

SFS2018-1690.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.