SFS 2018:1900 Förordning om ändring i förordningen (2007:824) med instruktion för Kammarkollegiet

SFS2018-1900.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2007:824) med instruktion

för Kammarkollegiet

Utfärdad den 22 november 2018

Regeringen föreskriver att det i förordningen (2007:824) med instruktion för
Kammarkollegiet ska införas en ny paragraf, 8 e §, av följande lydelse.

8 e § Myndigheten utför de uppgifter som följer av lagen (2018:

1893) om

finansiering av radio och tv i allmänhetens tjänst och förordningen
(2018:

1897) om finansiering av radio och tv i allmänhetens tjänst.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2019.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Magnus Bengtson
(Finansdepartementet)

SFS

2018:1900

Publicerad
de

n 30 november 2018