SFS 2018:1904 Lag om ändring i riksdagsordningen

SFS2018-1904.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:28px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:21px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:11px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft14{font-size:18px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:9px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft17{font-size:13px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:19px;font-family:SRJYQT+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft110{font-size:14px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft111{font-size:14px;font-family:IPGQGN+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft112{font-size:17px;line-height:20px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft113{font-size:18px;line-height:29px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft114{font-size:14px;line-height:18px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1129px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft10">1 </p> <p style="position:absolute;top:155px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling </b></p> <p style="position:absolute;top:222px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>Lag </b></p> <p style="position:absolute;top:246px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>om �ndring i riksdagsordningen </b></p> <p style="position:absolute;top:284px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Utf�rdad den 22 november 2018 </p> <p style="position:absolute;top:325px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112">Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att 13 kap. 5 och 7 �� riksdagsordningen <br/>ska ha f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:406px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112"><b>13 kap. <br/>5 �</b> Riksdagen ska enligt 13 kap. 8 � regeringsformen v�lja en eller flera <br/>riksrevisorer. </p> <p style="position:absolute;top:477px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Riksrevisorerna ska vara tre. En av riksrevisorerna ska vara riksrevisor </p> <p style="position:absolute;top:497px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112">med administrativt ansvar och svara f�r myndighetens administrativa led-<br/>ning. Riksdagen best�mmer vem av riksrevisorerna som ska ha denna upp-<br/>gift. </p> <p style="position:absolute;top:558px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">En riksrevisor f�r inte vara i konkurs, underkastad n�ringsf�rbud eller ha </p> <p style="position:absolute;top:579px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112">f�rvaltare enligt 11 kap. 7 � f�r�ldrabalken. En riksrevisor f�r inte heller <br/>inneha anst�llning eller uppdrag eller ut�va verksamhet som kan p�verka <br/>riksrevisorns sj�lvst�ndiga st�llning. </p> <p style="position:absolute;top:660px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112"><b>7 �</b> Riksdagen f�r enligt 13 kap. 8 � regeringsformen skilja en riksrevisor <br/>fr�n uppdraget. Beg�ran om detta g�rs av konstitutionsutskottet. </p> <p style="position:absolute;top:701px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Konstitutionsutskottet f�r besluta om en s�rskild utredning av omst�ndig-</p> <p style="position:absolute;top:722px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">heter som kan ligga till grund f�r att skilja en riksrevisor fr�n uppdraget. </p> <p style="position:absolute;top:742px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Om en riksrevisor avg�r i f�rtid, ska riksdagen snarast v�lja eftertr�dare </p> <p style="position:absolute;top:762px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">f�r en ny sju�rsperiod. </p> <p style="position:absolute;top:805px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2019. </p> <p style="position:absolute;top:846px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:887px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">STEFAN L�FVEN </p> <p style="position:absolute;top:907px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft112">MORGAN JOHANSSON <br/>(Justitiedepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:1142px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft16">1 Framst. 2017/18:RS4, bet. 2017/18:KU15, rskr. 2017/18:211, bet. 2018/19:KU4, rskr. 2018/19:18. </p> <p style="position:absolute;top:224px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>SFS 2018:</b></p> <p style="position:absolute;top:221px;left:733px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>1904 </b></p> <p style="position:absolute;top:247px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft114">Publicerad <br/>den</p> <p style="position:absolute;top:263px;left:671px;white-space:nowrap" class="ft111"> 30 november 2018 </p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag

om �ndring i riksdagsordningen

Utf�rdad den 22 november 2018

Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att 13 kap. 5 och 7 �� riksdagsordningen
ska ha f�ljande lydelse.

13 kap.
5 �
Riksdagen ska enligt 13 kap. 8 � regeringsformen v�lja en eller flera
riksrevisorer.

Riksrevisorerna ska vara tre. En av riksrevisorerna ska vara riksrevisor

med administrativt ansvar och svara f�r myndighetens administrativa led-
ning. Riksdagen best�mmer vem av riksrevisorerna som ska ha denna upp-
gift.

En riksrevisor f�r inte vara i konkurs, underkastad n�ringsf�rbud eller ha

f�rvaltare enligt 11 kap. 7 � f�r�ldrabalken. En riksrevisor f�r inte heller
inneha anst�llning eller uppdrag eller ut�va verksamhet som kan p�verka
riksrevisorns sj�lvst�ndiga st�llning.

7 � Riksdagen f�r enligt 13 kap. 8 � regeringsformen skilja en riksrevisor
fr�n uppdraget. Beg�ran om detta g�rs av konstitutionsutskottet.

Konstitutionsutskottet f�r besluta om en s�rskild utredning av omst�ndig-

heter som kan ligga till grund f�r att skilja en riksrevisor fr�n uppdraget.

Om en riksrevisor avg�r i f�rtid, ska riksdagen snarast v�lja eftertr�dare

f�r en ny sju�rsperiod.

Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2019.

P� regeringens v�gnar

STEFAN L�FVEN

MORGAN JOHANSSON
(Justitiedepartementet)

1 Framst. 2017/18:RS4, bet. 2017/18:KU15, rskr. 2017/18:211, bet. 2018/19:KU4, rskr. 2018/19:18.

SFS 2018:

1904

Publicerad
den

30 november 2018

;