SFS 2018:1907 Lag om ändring i studiestödsdatalagen (2009:287)

SFS2018-1907.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.