SFS 2018:1912 Lag om ändring i arkivlagen (1990:782)

SFS2018-1912.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:28px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:21px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:11px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft14{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:9px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft16{font-size:13px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft17{font-size:19px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;font-family:QAGXJI+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft110{font-size:14px;font-family:VCVGBY+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft111{font-size:17px;line-height:20px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft112{font-size:14px;line-height:18px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1129px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft10">1 </p> <p style="position:absolute;top:155px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling </b></p> <p style="position:absolute;top:222px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>Lag </b></p> <p style="position:absolute;top:246px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>om �ndring i arkivlagen (1990:782) </b></p> <p style="position:absolute;top:284px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Utf�rdad den 22 november 2018 </p> <p style="position:absolute;top:325px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft111">Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att 3 � arkivlagen (1990:782) ska ha <br/>f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:406px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft111"><b>3 �</b> En myndighets arkiv bildas av de allm�nna handlingarna fr�n myn-<br/>dighetens verksamhet och s�dana handlingar som avses i 2 kap. 12 � tryck-<br/>frihetsf�rordningen och som myndigheten beslutar ska tas om hand f�r <br/>arkivering. Upptagningar f�r automatisk databehandling som �r tillg�ngliga <br/>f�r flera myndigheter, s� att de d�r utg�r allm�nna handlingar, ska dock bilda <br/>arkiv endast hos en av dessa myndigheter, i f�rsta hand den myndighet som <br/>svarar f�r huvuddelen av upptagningen. </p> <p style="position:absolute;top:549px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft111">Myndigheternas arkiv �r en del av det nationella kulturarvet. <br/>Myndigheternas arkiv ska bevaras, h�llas ordnade och v�rdas s� att de </p> <p style="position:absolute;top:590px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">tillgodoser </p> <p style="position:absolute;top:611px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft111">1. r�tten att ta del av allm�nna handlingar,<br/>2. behovet av information f�r r�ttskipningen och f�rvaltningen, och<br/>3. forskningens behov.</p> <p style="position:absolute;top:694px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2019. </p> <p style="position:absolute;top:735px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:775px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">KAROLINA SKOG </p> <p style="position:absolute;top:796px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft111">Helena Swenz�n <br/>(Kulturdepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:1142px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft15">1 Prop. 2017/18:260, bet. 2018/19:KU3, rskr. 2018/19:17. </p> <p style="position:absolute;top:224px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>SFS 2018:</b></p> <p style="position:absolute;top:221px;left:733px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>1912 </b></p> <p style="position:absolute;top:247px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft112">Publicerad <br/>den</p> <p style="position:absolute;top:263px;left:671px;white-space:nowrap" class="ft110"> 30 november 2018 </p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag

om �ndring i arkivlagen (1990:782)

Utf�rdad den 22 november 2018

Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att 3 � arkivlagen (1990:782) ska ha
f�ljande lydelse.

3 � En myndighets arkiv bildas av de allm�nna handlingarna fr�n myn-
dighetens verksamhet och s�dana handlingar som avses i 2 kap. 12 � tryck-
frihetsf�rordningen och som myndigheten beslutar ska tas om hand f�r
arkivering. Upptagningar f�r automatisk databehandling som �r tillg�ngliga
f�r flera myndigheter, s� att de d�r utg�r allm�nna handlingar, ska dock bilda
arkiv endast hos en av dessa myndigheter, i f�rsta hand den myndighet som
svarar f�r huvuddelen av upptagningen.

Myndigheternas arkiv �r en del av det nationella kulturarvet.
Myndigheternas arkiv ska bevaras, h�llas ordnade och v�rdas s� att de

tillgodoser

1. r�tten att ta del av allm�nna handlingar,
2. behovet av information f�r r�ttskipningen och f�rvaltningen, och
3. forskningens behov.

Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2019.

P� regeringens v�gnar

KAROLINA SKOG

Helena Swenz�n
(Kulturdepartementet)

1 Prop. 2017/18:260, bet. 2018/19:KU3, rskr. 2018/19:17.

SFS 2018:

1912

Publicerad
den

30 november 2018

;