SFS 2018:1913 Lag om ändring i lagen (1991:1559) med föreskrifter på tryckfrihetsförordningens och yttrandefrihetsgrundlagens områden

SFS2018-1913.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.