SFS 2018:1918 Lag om ändring i lagen (2008:717) om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet

SFS2018-1918.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.