SFS 2018:1920 Lag om ändring i lagen (2010:566) om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen

SFS2018-1920.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.