SFS 2018:1921 Lag om ändring i radio- och tv-lagen (2010:696)

SFS2018-1921.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:28px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:21px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:11px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft14{font-size:18px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:9px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft17{font-size:13px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:19px;font-family:XYGOEJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft110{font-size:14px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft111{font-size:14px;font-family:RXCEYV+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft112{font-size:17px;line-height:20px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft113{font-size:18px;line-height:29px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft114{font-size:14px;line-height:18px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1129px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft10">1 </p> <p style="position:absolute;top:155px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling </b></p> <p style="position:absolute;top:222px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>Lag </b></p> <p style="position:absolute;top:246px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>om �ndring i radio- och tv-lagen (2010:696) </b></p> <p style="position:absolute;top:284px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Utf�rdad den 22 november 2018 </p> <p style="position:absolute;top:325px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112">Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att 1 kap. 4 � och 16 kap. 16 � radio- <br/>och tv-lagen (2010:696) ska ha f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:406px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112"><b>1 kap. <br/>4 �</b> F�r s�ndningar genom tr�d som n�r 100 hush�ll eller f�rre g�ller bara <br/>9 kap. 14 �� och i yttrandefrihetsgrundlagen bara 1 kap. 1013 ��. </p> <p style="position:absolute;top:497px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112"><b>16 kap. <br/>16 �</b>2 En beh�rig myndighet i Sverige ska, om en beh�rig myndighet i en <br/>annan EES-stat har l�mnat en motiverad beg�ran, uppmana ett program-<br/>f�retag under svensk jurisdiktion att f�lja den andra EES-statens best�m-<br/>melser om </p> <p style="position:absolute;top:608px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">1. programf�retaget tillhandah�ller en tv-s�ndning som helt eller</p> <p style="position:absolute;top:629px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">huvudsakligen �r riktad mot den andra EES-staten, och </p> <p style="position:absolute;top:649px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">2. det �r fr�ga om �vertr�delse av en best�mmelse i allm�nhetens intresse</p> <p style="position:absolute;top:670px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112">som �r mer l�ngtg�ende �n AV-direktivets best�mmelser, i den ursprungliga <br/>lydelsen. </p> <p style="position:absolute;top:710px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Best�mmelser om meddelar- och anskaffarfrihet och om f�rbud mot </p> <p style="position:absolute;top:731px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">censur finns i 1 kap. 10 och 11 �� yttrandefrihetsgrundlagen. </p> <p style="position:absolute;top:773px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2019. </p> <p style="position:absolute;top:814px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:855px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">KAROLINA SKOG </p> <p style="position:absolute;top:875px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft112">Helena Swenz�n <br/>(Kulturdepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:1130px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft16">1 Prop. 2017/18:260, bet. 2018/19:KU3, rskr. 2018/19:17. </p> <p style="position:absolute;top:1142px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft16">2 Senaste lydelse 2015:662. </p> <p style="position:absolute;top:224px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>SFS 2018:</b></p> <p style="position:absolute;top:221px;left:733px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>1921 </b></p> <p style="position:absolute;top:247px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft114">Publicerad <br/>den</p> <p style="position:absolute;top:263px;left:671px;white-space:nowrap" class="ft111"> 30 november 2018 </p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag

om �ndring i radio- och tv-lagen (2010:696)

Utf�rdad den 22 november 2018

Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att 1 kap. 4 � och 16 kap. 16 � radio-
och tv-lagen (2010:696) ska ha f�ljande lydelse.

1 kap.
4 �
F�r s�ndningar genom tr�d som n�r 100 hush�ll eller f�rre g�ller bara
9 kap. 14 �� och i yttrandefrihetsgrundlagen bara 1 kap. 1013 ��.

16 kap.
16 �
2 En beh�rig myndighet i Sverige ska, om en beh�rig myndighet i en
annan EES-stat har l�mnat en motiverad beg�ran, uppmana ett program-
f�retag under svensk jurisdiktion att f�lja den andra EES-statens best�m-
melser om

1. programf�retaget tillhandah�ller en tv-s�ndning som helt eller

huvudsakligen �r riktad mot den andra EES-staten, och

2. det �r fr�ga om �vertr�delse av en best�mmelse i allm�nhetens intresse

som �r mer l�ngtg�ende �n AV-direktivets best�mmelser, i den ursprungliga
lydelsen.

Best�mmelser om meddelar- och anskaffarfrihet och om f�rbud mot

censur finns i 1 kap. 10 och 11 �� yttrandefrihetsgrundlagen.

Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2019.

P� regeringens v�gnar

KAROLINA SKOG

Helena Swenz�n
(Kulturdepartementet)

1 Prop. 2017/18:260, bet. 2018/19:KU3, rskr. 2018/19:17.

2 Senaste lydelse 2015:662.

SFS 2018:

1921

Publicerad
den

30 november 2018

;